Miten asiat sujuvat työpaikallasi?  

Hur fungerar din arbetsplats?

Me Carolin Oy:ssä työskentelemme dynaamisesti ja aina organisaation arvojen mukaisesti. Toiveemme on, että sekä yksilö että organisaatio kasvavat vahvoiksi. Työmme tukee ja vapauttaa henkilöitä käyttämään voimavarojaan kokonaisvaltaisesti. Ihminen oppii prosessien kautta paremmin tuntemaan itsensä ja vahvuutensa, tulee aidommaksi ja siten osallistuu myös työhönsä paremmin. Konsulttimme arvioivat mielellään työpaikkasi tilanteen, ota yhteyttä!

Valmennus

Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara. Miten asiat hoidetaan organisaatiossa? Sujuuko päivittäinen työ joustavasti ja tehokkaasti? Herättävätkö johtajat luottamusta? Onko kommunikointi selkeää? Hankalissa tilanteissa vaaditaan johtajilta vahvaa ammatti-identiteettiä ja rohkeutta tarttua härkää sarvista. Tarjoamme valmennusprosesseja ja –kokonaisuuksia johdolle ja työntekijöille esimerkiksi silloin kun ryhmästä halutaan muodostaa tiimi, kun käsillä on konfliktitilanne tai kun tavoitteena on parempi sosiaalinen työympäristö.

Työoikeudellinen konsultointi

Oletko välitason johtaja puun ja kuoren välissä sovittujen tavoitteiden ja budjettileikkausten ristiriidoissa? Tarvitsetko konkreettisia taitoja ja työkaluja selvitäksesi vaikeista keskusteluista ratkaistaksesi ristiriitatilanteet rakentavasti. Carolin tarjoaa konsultaatiota ja neuvontaa työoikeudellisissa haasteissa kuten esimerkiksi yhteistoimintaneuvotteluissa, työvoiman lomautuksissa ja vähennyksissä. Autamme niin työsopimusten laadinnassa kuin toimivan ja lainmukaisen varoituskäytäntöjen luomisessa. Neuvomme mitä moninaisemmissa työoikeudellisissa tilanteissa. Saatte meiltä myös räätälöidyt kurssit ja kokonaisuudet jotka auttavat ymmärtämään työnantajan velvollisuuksia ja oikeuksia ja noudattamaan työelämän lakeja ja sopimuksia.

Prosessit

Kun otat meihin yhteyttä saat keskustella konsultin kanssa joka arvioi tilanteesi ja tarpeesi. Kartoituskeskusteluja käytetään esimerkiksi silloin kun kokonaisuus on epäselvä ja on selvitettävä mitä on tapahtunut. Henkilökohtainen valmennus soveltuu muutokseen ja kehitykseen motivoituneille henkilöille, eikä prosessiin välttämättä aina tarvitse sisällyttää koko henkilökuntaa. Ryhmävalmennus mahdollistaa useamman henkilön etenemisen askel kerrallaan yhdessä valmentajan kanssa. Usein tarvitaan myös erilaisia profilointityökaluja jotka auttavat yksilöä ja ryhmää näkemään voimavaransa. Oikein tulehtuneissa tilanteissa suosittelemme pidempää sovitteluprosessia.

Käyttäytymis- ja johtajuusprofiilit

Käytämme seuraavia työkaluja profilointiin:

  • Peili-käyttäytymisprofiili (360 astetta + luottamus ja joustavuus)
  • Peili-johtajuusarvio (360 astetta)
  • Thomas-käyttäytymisprofiili
  • Thomas-johtajuusarvio (360 astetta)
  • Coaching Leadership Pulse -työkalu (johtajan valmennustaidot)